Contact

Contactgegevens

Contactgegevens van Tynaarlo Lands / Stichting De Stam van Tynaarlo:

Social Media

Stichting de Stam van Tynaarlo

Stichting de Stam van Tynaarlo heeft ten doel het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid voor jong en oud in het dorp Tynaarlo en haar omgeving alsmede het bouwen aan een inclusieve, verbonden en solidaire gemeenschap, onder meer door middel van het verbinden van de inwoners van het dorp Tynaarlo en haar omgeving door het (doen) bieden van muzikale, culturele, educatieve en creatieve activiteiten. De Stichting onderschrijft en hanteert hierbij de principes van Positieve Gezondheid en Healthy Ageing.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Arrie ten Wolde
Secretaris: Christel Smeets-Mentink
Penningmeester: Joachim Peters
Bestuursleden: Mirjam Bouman-d’Haan, Sjoerd te Dorsthorst.

Beloningsbeleid

Stichting de Stam Tynaarlo is voor en door vrijwilligers. Ook het bestuur ziet daarom af van financiële vergoeding voor haar inzet. Wij geloven dat we beloond worden met een vergroting van de onderlinge verbondenheid en een leefbaarder, cultureel verrijkt Tynaarlo!

Toekomstige Activiteiten:

Het organiseren van een (jaarlijks) terugkerend muzikaal en cultureel festival op de Brink van Tynaarlo. Een dag waarin muziek, theater, creatieve workshops en andere ontspannende en verbindende activiteiten het dorp samenbrengen. Daarnaast behoren gedurende het jaar (huiskamer-)concerten, creatieve workshops, lezingen, natuureducatie-wandelingen, creatieve kinderactiviteiten en al wat in de ruimste zin daarmee verband kan houden tot de activiteiten die wij willen organiseren om onze doelstellingen te bereiken. 

Actueel Jaarverslag:

Stichting de Stam Tynaarlo bestaat sinds 14–4-23 en heeft nog geen jaarverslag. Deze zullen wij jaarlijks op deze plaats publiceren.